Bidden voor de Bavinck

Gebed 111917334753

Bidden voor de Bavinck

De Bavinckschool heeft een christelijke identiteit. De kinderen leren op school wat bidden is en in de klas wordt ook gebeden of een bid- of danklied gezongen. Voor kinderen is het vaak heel eenvoudig: bidden is praten met God. Je mag alles aan Hem vertellen, Hem bedanken en alles aan Hem vragen.  

 

Er is een gebedsgroep bestaande uit ouders die een aantal keer per jaar samen komen om te bidden voor de school, de ouders en de kinderen.  

 

De gebedsgroep vindt het leuk om voor alles te bidden. Daarom hebben we een gebedsbrievenbus (met slot) neergezet, tegenover de directiekamer. In de klassen wordt hier aandacht aan gegeven, maar het zou leuk zijn als u thuis met uw kind ook de tijd neemt om een gebedsbriefje te schrijven. Deze kan dan in de gebedsbrievenbus gedaan worden door uw kind. Dit mag overigens anoniem. Uiteraard gaan zij vertrouwelijk om met wat er ingediend wordt.  

 

Heb je vragen? Zou je graag een keer mee willen bidden of gewoon een keer komen kijken? Graag! Van harte welkom. Je kunt dan contact opnemen met Mariëtte Bevelander  Dat kan per mail op mariette@bevelander.info.