Dr. H. Bavinckschool

De Dr. H. Bavinckschool is een school waar de manier van lesgeven een mix is van traditioneel en modern. Een school die het welbevinden van uw kind heel belangrijk vindt. En een Protestant- Christelijke school die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken.

 

In de groepen wordt op 3 niveaus lesgegeven volgens het GRRIM model. De ochtenden zijn voor de basisvakken, zoals taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen en de middagen zijn gereserveerd voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie en creatieve vormen. Vanaf groep 4 wordt er voor taal , rekenen en spelling gewerkt op Chromebooks. Ook zijn wij een aspirant UNESCO school; wij willen van onze leerlingen bewuste en respectvolle wereldburgers maken.

 

Een basisschool kies je als ouders met zorg. We hopen dat onze website u een goed beeld geeft van wie we zijn. 

Historie

Onze historie gaat terug tot 1921. Toen werd de Dr. H. Bavinckschool opgericht aan de Bosdrift 21 in Hilversum. Een prachtig schoolgebouw, ontworpen door de bekende Nederlandse architect Willem Marinus Dudok.