Af- en ziekmelden

Ziekmelding 111919318269

Af- en ziekmelden

Wanneer uw kind niet naar school kan komen, verzoeken wij u uw kind af te melden via de Social Schools app voor 8.30 uur. Geef daarbij de reden van afmelding op en een inschatting van de duur van afwezigheid.