Kanjertraining

kanjerpetten 111917076499

Kanjertraining

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in een groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

 

Er wordt in de klas wekelijks aandacht besteed aan de kanjertraining. Indien nodig vaker. 

 

Voor meer informatie: https://www.kanjertraining.nl/