Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad denken drie ouders en drie leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende rol in beleidszaken en bij sommige beslissingen heeft de directie zelfs de instemming van de MR nodig. Leden van de MR kunnen in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Actuele thema’s dit jaar zijn uiteraard het coronabeleid, maar ook de identiteit van de school, duurzaamheid en betrokkenheid van ouders en leerkrachten.

Op deze pagina kunt u na iedere vergadering de notulen terugvinden.

 

De leerkrachtgeleding van de MR bestaat uit: Daniël van Halsema (secretaris), Martine Karsemeijer en Geerte Smedema.

 

De oudergeleding van de MR bestaat uit: Wieteke Beerepoot (voorzitter), Merel Krielaart en Frank Nap.

 

Contact: mrbavinck@proceon.nl

Notulen december 2020