Protocollen en regelingen

Pestprotocol

Wij vinden het zeer belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. Toch kunnen wij pesten nooit uitsluiten. Wel zijn wij van mening dat dit goed moet worden aangepakt. Deze aanpak vindt u in het pestprotocol, wat is op te vragen bij de directie. Naast het aanpakken van het probleem zijn wij ook bewust preventief bezig met behulp van onze methode Kanjertraining. Hierover meer op de pagina voor ouders.

 

Klachtenroute

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.


Klachtenregeling