Waar de school voor staat

“Mooi van buiten, warm van binnen”

Visie
De ontwikkeling van het kind staat centraal, waarbij een goede samenwerking tussen kind, ouders en leerkrachten belangrijk is. Samen zorgen wij voor een veilig klimaat. Wij zoeken en stimuleren talenten van elk kind en maken dit zichtbaar in opbrengsten.

Werkend vanuit ons christelijk hart ontwikkelen we breed onderwijs.

 

Missie

“Mooi van buiten, warm van binnen”

Samen met ouders, studenten en externe organisaties wordt de energie van kinderen optimaal benut in een open sfeer waar iedereen zich thuis voelt, gebaseerd op duidelijke     structuur.

In de ochtend werken we aan de basisvakken volgens een groepsplan. Leerresultaten worden verhoogd door te werken aan de kwaliteitsverbetering van de instructie. Aansluiten bij de verschillende leerbehoeften van de kinderen gebeurt, naast het werken in de klas, ook in het Leespaleis en de Bibelebonse Bavinckclub (BBC).

In de middag ontwikkelen we ander talent volgens de principes van meervoudige intelligentie. Samenwerking met de BSO voor het talentenaanbod na schooltijd en een doorgaande  pedagogische leerlijn is vanzelfsprekend. Dit resulteert in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze school.

 

Kind-agenda, 5 gelijke schooldagen

De Bavinckschool heeft een continurooster met vijf gelijke schooldagen. Elke dag begint de les om 08.30 uur en eindigt de lesdag om 14.00 uur. De leerkrachten verzorgen zelf het overblijven.

De kinderen hebben twee keer een kwartier eten- en drinkpauze. Daarnaast spelen ze twee keer een kwartier buiten onder toezicht van de eigen leerkracht.

Het lesrooster heeft een vast ritme. Hiermee boeken we  onderwijskundig winst, want in de ochtend wordt er specifiek gericht op de basisvakken en de middagen worden gebruikt om bijvoorbeeld talentenmiddagen te houden. Wereldoriëntatie, projectwerk en creativiteit krijgen in de middagen de ruimte die het nodig heeft. Het team heeft zeven studiewerkdagen; de kinderen zijn op deze dagen vrij. De data voor deze dagen worden altijd bij de start van het schooljaar bekend gemaakt.

 

Schoolplan 2019-2023

De plannen die we hebben voor onze school en ons onderwijs voor de komende vier jaren staan beschreven in het schoolplan dat u kunt vinden op onze website. In de komende jaren zullen we ontwikkelingen doorvoeren om UNESCO school te worden, ontwikkelen we ons verder op het gebied van beterpresterende leerlingen en het rekenonderwijs en zetten de we middelen die beschikbaar zijn om de werkdruk te verlagen in om ons onderwijs te verbeteren en ons werkplezier te vergroten.

Het schoolplan wordt per jaar vertaald in een jaarplan en wordt ook jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.